0935 811956
Hotline
Mô tả sản phẩm

Mã sản phẩm: G13

Rộng cạnh  :28cm, 25cm

 (làm theo đơn đặt hàng)

Thông tin sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm